„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” – LISTA RANKINGOWA XIX NABÓR

Projekt realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli etap oceny merytorycznej w XIX naborze (30.09.2019 – 11.10.2019) i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

 

Lp.

Numer rekrutacyjny kandydata

Ilość punktów

1

220/KSDM/2019

5

2

221/KSDM/2019

5

3

222/KSDM/2019

1

4

223/KSDM/2019

3

5

224/KSDM/2019

5

6

225/KSDM/2019

4

7

226/KSDM/2019

1

8

227/KSDM/2019

3

9

228/KSDM/2009

0

10

229/KSDM/2019

4

11

230/KSDM/2019

3

12

231/KSDM/2019

1

13

232/KSDM/2019

1

14

233/KSDM/2019

2

15

234/KSDM/2019

3

16

235/KSDM/2019

2

17

236/KSDM/2019

2

18

237/KSDM/2019

5

19

238/KSDM/2019

4

20

            239/KSDM/2019

2

21

240/KSDM/2019

3

22

241/KSDM/2019

2