„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” – LISTA RANKINGOWA XX NABÓR

Projekt realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli etap oceny merytorycznej w XX naborze (04.11.2019 – 15.11.2019) i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

 

Lp.

Numer rekrutacyjny kandydata

Ilość punktów

1

242/KSDM/2019

2

2

243/KSDM/2019

6

3

244/KSDM/2019

3

4

245/KSDM/2019

5

5

246/KSDM/2019

3

6

247/KSDM/2019

4

7

248/KSDM/2019

2

8

249/KSDM/2019

5

9

250/KSDM/2009

5

10

251/KSDM/2019

4

11

252/KSDM/2019

3

12

253/KSDM/2019

3

13

254/KSDM/2019

5

14

255/KSDM/2019

2

15

256/KSDM/2019

0

16

257/KSDM/2019

4

17

258/KSDM/2019

3

18

259/KSDM/2019

4

19

260/KSDM/2019

4

20

            261/KSDM/2019

4