„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” – LISTA RANKINGOWA XXXV NABÓR

Projekt realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli etap oceny merytorycznej w XXXV naborze (01.02.2021 – 12.02.2021) i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

 

Lp.

Numer rekrutacyjny kandydata

Ilość punktów

1

10/KSDM/2020

5

2

11/KSDM/2020

5

3

12/KSDM/2020

4

4

13/KSDM/2020

5

5

14/KSDM/2020

4

6

15/KSDM/2020

4

7

16/KSDM/2020

5

8

17/KSDM/2020

5