„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” – LISTA RANKINGOWA XXXVI NABÓR

Projekt realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli etap oceny merytorycznej w XXXVI naborze (22.02.2021 – 05.03.2021) i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

 

Lp.

Numer rekrutacyjny kandydata

Ilość punktów

1

18/KSDM/2021

2

2

19/KSDM/2021

3

3

20/KSDM/2021

4

4

21/KSDM/2021

1

5

22/KSDM/2021

1

6

23/KSDM/2021

4

7

24/KSDM/2021

5

8

25/KSDM/2021

5

9

26/KSDM/2021

2