Rozpoczynamy XX etap rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”.

Jeśli spełniasz następujące kryteria, tj.:,

  • jesteś osobą w wieku 15 -29 lat;
  • nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy - jesteś osobą bierną zawodowo;
  • nie kształcisz się ani nie szkolisz;
  • zamieszkujesz  na  terenie  4  powiatów  województwa  małopolskiego,  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki

zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania

się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.lgdkoronasadecka.plwww.lgdbeskidgorlicki.pl

Każdy z Uczestników Projektu - zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu - zostanie objęty

obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania  możliwości  w  zakresie  doskonalenia  zawodowego),  w  ramach  którego  opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego UP, który będzie wyznaczał dalszą ścieżkę danej osoby w projekcie.

Zapraszamy do punków rekrutacyjnych projektu „Korona Sądecka dla młodych”.

 

LGD Korona Sądecka

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

tel. 18 414 56 58, 661 512 729

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

ul. 11 listopada 37, 38-300 Gorlice

04.11.2019 r. – 15.11.2019 r.

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 16:00

tel. 18 352 65 77

 

Urząd Miasta Limanowa

ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

05.11.2019r. oraz 12.11.2019r. godz. 8.00 – 14.00

tel. 661 512 729

 

Urząd Gminy Rytro

Rytro 256, 33-343 Rytro

06.11.2019 r. oraz 13.11.2019 r. godz. 8.00 – 14.00

tel. 661 512 729

 

Jednocześnie informujemy, że kolejna tj. XXI rekrutacja, odbędzie się w terminie

 od  21.11.2019r. do 29.11.2019r.