Rozpoczynamy XXIX etap rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”

Jeśli spełniasz następujące kryteria, tj.:,

  • jesteś osobą w wieku 15 -29 lat;
  • nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy - jesteś osobą bierną zawodowo;
  • nie kształcisz się ani nie szkolisz;
  • zamieszkujesz  na  terenie  4  powiatów  województwa  małopolskiego,  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania

się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.lgdkoronasadecka.plwww.lgdbeskidgorlicki.pl

Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne dokumenty rekrutacyjne można składać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec lub wrzucając do urny znajdującej się na terenie Urzędu Gminy Chełmiec (wejście od strony parkingu).