Rozpoczynamy XXXIV etap rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”.

Rozpoczynamy XXXIV etap rekrutacji  do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w XXXIV turze

 od 5 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2021 r.

 

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE STAŻAMI ORAZ SZKOLENIAMI!

 

Jeśli spełniasz następujące kryteria, tj.:,

  • jesteś osobą w wieku 15 -29 lat;
  • nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy - jesteś osobą bierną zawodowo;
  • nie kształcisz się ani nie szkolisz;
  • zamieszkujesz  na  terenie  4  powiatów  województwa  małopolskiego,  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki

zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Ilość miejsc ograniczona!

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania

się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego i niezbędnych dokumentów oraz oświadczeń dostępnych na stronie internetowej: www.lgdkoronasadecka.plwww.lgdbeskidgorlicki.pl

 

Wymagane dokumenty:

Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne dokumenty rekrutacyjne można składać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec lub wrzucając do urny znajdującej się na terenie Urzędu Gminy Chełmiec (wejście od strony parkingu).